A- SÜRÜCÜ BELGESİ ALMAK İÇİN İLK MÜRACAAT

1- Sürücü Kursundan verilen dosya

a) Sertifika kazananlar ve dönem listeleri  onaylı fotokopileri
b) Müracaat Formu
c) Sürücü Olur Sağlık Raporu     
d) Savcılıktan Alınan Sabıka Kaydı
e) Diploma aslı ve fotokopisi.(Öğrenimi devam edenler; öğrenimi devam ettiğine dair belge.)
f)  Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası
g) Kan Grubu Belgesi.
h) Üç adet Vesikalık Fotoğraf . (Vesikalık fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş olacak.)
ı)  T.C. Vatandaşlık Kimlik Numarası  (Vatandaşlık kimlik numarası Olmayanlar; “http://tckimlik.nvi.gov.tr” internet adresinden öğrenecekler. )
j) Nüfus Cüzdanı Aslı ve iki adet fotokopisi ( A4 )

2-Tescil birimlerinden alınan belgeler

a) Şoförler Derneğinden Dosya (Ek-18-a)
b) Askerlik Şubesi Belgesi (30 yaşına kadar erkek sürücü adaylarında) (Dosya içindeki evraklar nüfus bilgisine göre doldurulacaktır. )
c) Vergi Dairesinden alınan Harç Makbuzu (Sürücü Belgesi Sınıfına göre.)
d) Organ Bağışı Yapmak İsteyenler (Sürücü belgesi müracaatı esnasında, ilgili memura bildirmesi rica olunur…)
e) Sürücü belgesi ücreti 32.50 YTL 

NOT: Sağlık raporu (HEYET) Devlet Hastaneleri veya İl Sağlık  Müdürlüğü’nün yetkilendirdiği Özel Sağlık kuruluşlarından alınacak.

B- KAYIP SÜRÜCÜ BELGESİNİN YENİDEN ÇIKARTILMASI

Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış dilekçe
Nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı 2 Adet A4 kağıdına çekilmiş Fotokopisi
Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise kan grubu belgesi
2 adet fotoğraf
Sürücü belgesi ücreti 32.50 YTL 


C- YIPRANMA VEYA KİMLİK DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOLAYI SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞİMİ

Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış dilekçe
Nüfus cüzdanı aslı ve iki adet A4 kağıdına çekilmiş fotokopisi
Kan Grubu Belgesi
2 adet vesikalık fotoğraf    (Vesikalık fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş olacak.)
Eski sürücü belgesi
Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirten belge (evlenme cüzdanı veya boşanma ilamı aslı ve  fotokopisi)
T.C. Vatandaşlık Kimlik Numarası (Vatandaşlık kimlik numarası Olmayanlar; “http://tckimlik.nvi.gov.tr” internet adresinden öğrenecekler. )
Sürücü belgesi ücreti 32.50 YTL.


D-YABANCI SÜRÜCÜ BELGELERİNİN ÜLKEMİZ SÜRÜCÜ BELGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Sürücü belgesinin noterden veya elçilikten tasdikli tercümesi
Şoförler odasından dosya
        a) Müracaat Formu
        b) Askerlik Şubesi Belgesi (30 yaşına kadar erkek sürücü adaylarında)

Nüfus cüzdanı aslı ve 2 adet fotokopisi  (Yabancı uyruklular için ikamet tezkeresi)
3 adet vesikalık fotoğraf (Vesikalık fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş olacak.)
Sabıka kaydı
Sağlık raporu (Devlet Hastanesi ve Özel Sağlık Kuruluşlarından)
Kan grubu belgesi
Yabancı sürücü belgesi aslı (İşlemden sonra iade edilmek üzere)
Maliyeden harç makbuzu  (Sürücü belgesi sınıflarına göre ödenecektir)
Sürücü belgesi ücreti 32.50 YTL.

SÜRÜCÜ BELGESİ HARÇ ÜCRETLERİ

A Sınıfı Sürücü Belgesi (A1-A2 )    59,10 YTL
B Sınıfı Sürücü Belgesi                177,50 YTL
F ve H Sınıfı Sürücü Belgesi          59,10 YTL
Uluslararası Sürücü Belgesi         118,30 YTL
Diğer Sürücü Belgeleri için          295,90 YTL  Harç Ücreti yatırılacaktır.