SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI

" A1 " Sınıfı Sürücü Belgesi : Motorlu bisiklet kullanacaklara,

" A2 " Sınıfı Sürücü Belgesi : Motorsiklet kullanacaklara,

" B " Sınıfı Sürücü Belgesi : Otomobil, Minibüs veya kamyonet kullanacaklara,

" C " Sınıfı Sürücü Belgesi : Kamyon kullanacaklara,

" D " Sınıfı Sürücü Belgesi : Çekici kullanacaklara,

" E " Sınıfı Sürücü Belgesi : Otobüs kullanacaklara,

" F " Sınıfı Sürücü Belgesi : Lastik Tekerlekli Traktör kullanacaklara,

" G " Sınıfı Sürücü Belgesi : İş Makinası türünden motorlu araç kullanacaklara,

" H " Sınıfı Sürücü Belgesi : Özel tertibatlı olarak, imal, tadil veya teçhiz edilmiş motorsiklet veya otomobil türünden araçları kullanacak hasta ve sakatlara,

" K " Sınıfı Sürücü Aday Belgesi : İki veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca sınıflarına göre araç kullananlara belli süre ile verilen belgedir.

 

Araç kullanma yetkisi:

1 . A1, F,G ve H sürücü belgeleri ile yalnız kendi sınıflarındaki araçlar

2 . A2 sınıfı sürücü belgesi ile A1,

3 . B sınıfı sürücü belgesi ile F,

4 . C sınıfı sürücü belgesi B ve F

5 . D sınıfı sürücü belgesi ile B,C ve F,

6 . E sınıfı sürücü belgesi ile B,C ve F,

Sınıfı sürücü belgesi ile kullanılan araçlar da sürülebilir.